Trijų dienų stovykla Baltriškėse - pas Tiberiados brolius