Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprasas

 UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Po pamokų (veiklos, studijos, klubai)

Muzikinė ir šokių grupės "Liuoksinis" veikla

  Balso studija „Allegro“

 Balso studija „Allegro“ – vienas aktyviausių kolektyvių gimnazijoje, kuriam vadovauja muzikos mokytoja Inga Valaitienė. Balso studiją sudaro dešimt skirtingų klasių mokinių. Kolektyve tinkamai ugdomas muzikos suvokimas, gebėjimai, saviraiška, skatinamas nuoširdus bendravimas. Kolektyvo nariai linksmi, įdomūs, kūrybingi, mylintys muziką ir mėgstantys dainuoti. Ansamblis labai draugiškas ir turintis savo tradicijas: švenčiami  gimtadieniai, linksmi popietės pasibuvimai, vyksta renginių aptarimai. Šie mokslo metai buvo ypač darbingi: dalyvauta  respublikiniame konkurse ,,Dainų dainelė“, įvairiuose mokyklos ir miesto renginiuose.

Deimantė URBELYTĖ,  II b klasė

 

Balso studija ,,Allegro‘‘– galimybė tobulėti  ir linksmai praleisti laisvalaikį!

 Fotografijos būrelis

 Šiemet mokinius pakvietė fotografijos būrelis. Mokėmės daugelio dalykų: fotografijos komponavimo taisyklių, pasidaryti kūrybinius portfolio, filtrų ir efektų tikslingo panaudojimo, spalvų keitimo funkcijos pritaikymo, tikslingo iškraipymų sutvarkymo, kt. Su komponavimo užduotimi lakstėme po senąjį miesto parką - pasitaikė labai tinkamas apšvietimas, visi pasidarė puikių kadrų. Dalyvavome miesto renginyje, kuriame daugybė pakviestų žmonių tamsiame danguje piešė įvairiausiais šviesos šaltiniais. Rudenį Ieva Šukytė (IV a ) ir Deividas Bartkus (I d) dalyvavo miesto fizikų konferencijoje šviesos tema. Vilius Kliminskas (II c) Žemės dienos proga parengė nuotraukų stendą  „Žemės delnuose“  ir papuošė gimnazijos foje. Gabija Šidlauskaitė (III b) Juliaus Janonio 120 metinėms padarė meninių nuotraukų ciklą. Deividas Bartkus (I d) parengė gimnazinį darbą  tema „Žmogus ir šviesa fotografijoje“. Mokslo metų pabaigoje surengtos dar dvi naujos fotografijos parodos.

Daiva LELIUKIENĖ , fotografijos būrelio vadovė

Fotosesija parke

Jaunieji samariečiai dosnumui ir gerumui sako TAIP!

Jei norime daug pasiekti, turėti stipresnę sveikatą, geresnius santykius, turime dosniai dalytis gerumu. Gal kažkam nusišypsosime, pasakysime komplimentą. Gal nupirksime pietus elgetaujančiam. Gal užleisime skubantįjį gatvėje. Tokiais principais vadovaujasi jaunieji samariečiai, kurie visur ir visada stengiasi skubėti daryti gera. Gimnazijoje jaunimas yra kviečiamas dalyvauti įvairiose savanoriškose veiklose: pagalba Kūdikių globos namuose, Vaikų dienos centruose, Senelių namuose, Šeimų ar Giesmių šventėje. Organizuojame gerumo akcijas, dalyvaujame piligriminiuose  žygiuose, 15 metų bendraujame su Baltriškių kaime (Zarasų r.) esančio vienuolyno Tiberiados broliais: broliai atvyksta į gimnaziją pasidalinti su jaunais žmonėmis tikėjimo patirtimi ir mes vykstame pas juos. Trijų dienų stovykloje keliame klausimus ir ieškome atsakymų draugystės, meilės, tikėjimo, gyvenimo prasmės, pašaukimo temomis. Kartu  su vienuoliais dirbame, gaminame maistą, plauname indus ir meldžiamės. Daugiausia gimnazistų savanorystei suburia  „Maisto banko“ akcija. Jos metu surenkama maisto produktų sunkiau gyvenantiems, sustiprinamas bendruomeniškumo jausmas: esi reikalingas ir svarbus kitiems. Tą suprasdami, jaunieji samariečiai dosnumui ir gerumui sako TAIP!

Danutė KRATUKIENĖ,
jaunųjų samariečių klubo vadovė

 

Pas Tiberiados brolius Baltriškėse.

Klubas "MES"

Klubas "MES" pirmiausiai žinomas kaip mokslininkų entuziastų sambūris. Čia susirinkę beprotiškų idėjų kupini žmonės ne tik sudrebina mokslo pasaulį, bet kartu atranda geriausius draugus, su kuriais ilgi vakarai mokykloje tampa neatsiejama laisvalaikio dalimi. Nors klubo nariai nuolat keičiasi, mokslininkai entuziastai niekada nesustoja tobulėti, eksperimentuoti, tirti bei mėgautis nepamirštamomis akimirkomis su žingeidžiais, talentingais ir linksmais draugais. Klubas "MES" kiekvienam tampa šeima, kurią suburia mokslas, smalsumas, jaunystė ir linksmi pokštai. Klubo „MES“ nariai - 2016 metų Europos Sąjungos Lietuvos jaunųjų mokslininkų konkurso dalyviai Kamilė Macytė ir Domantas Gružas, Lukas Elenbergas ir Arminas Ambroževičius, Bertina Dragūnaitė ir Mantas Misiūnas, Karolis Kmitas už mokslinę tiriamąją veiklą buvo apdovanoti III laipsnio diplomais.

 

(Iš kairės): klubo “MES“ vadovė Valentina Rakužienė, Mantas Misiūnas, Domantas Gružas, Karolis Kmitas, Arminas Ambroževičius, Lukas Elenbergas, Julius Alešiūnas,  Bertina Dragūnaitė, Gabrielė Meškūnaitė, Kotryna Gečaitė, Miglė Markevičiūtė, Kamilė Macytė ir Greta Patkauskaitė. Nuotraukoje nėra Ievos Janiškevičiūtės ir Roberto Norkaus.  

Gabrielė MEŠKŪNAITĖ

«Les folies scolaires» - «Mokyklinės kvailionės»

Prancūzų kalbos būrelis „Les folies scolaires“ („Mokyklinės kvailionės“) švenčia šeštus metus, pačius sėkmingiausius! Šiais mokslo metais su gabiais mokiniais, besimokančiais prancūzų kalbos, pelnėme pirmąsias vietas, dalyvaudami regiono ir tarptautiniuose festivaliuose – konkursuose: Šeduvoje, respublikiniame dainų festivalyje „L‘amour change le monde“ („Meilė pakeičia pasaulį“) abiturientas A. Banevičius laimėjo GRAND PRIX ir vyksta į Prancūziją, atstovauti Lietuvai. Alytuje, tarptautiniame frankofoniškų teatrų festivalyje „Premiers Rideaux“ („Pirmoji uždanga“) gimnazijos aktorių trupė taip pat laimėjo I vietą ir taip pat vyksta į Prancūziją, atstovauti Lietuvai. Respublikiniame vertimų konkurse pelnyta I vieta, respublikiniame diktanto konkurse - I vieta, respublikinėje viktorinoje „Ar pažįsti Prancūziją“ prancūzų kalba - I, II, III vietos. Šiauliuose, konkurse „Raiškusis skaitymas“ taip pat tapome laureatais - užimta I vieta. Šiais mokslo metais jau šeštą kartą Šiauliuose organizavome prancūzišką renginį „Le voyage dans le temps“ („Kelionė laike“), kuriame dalyvavo ir kitų miestų mokiniai. Kaip visuomet, smagu  keliauti per rudens atostogas: aplankėme Prancūziją, Disneilendą, Belgiją. Mokinių gausėja, jie noriai dalyvauja užklasinėje veikloje prancūzų kalba ir tegul šis optimizmas bei užsidegimas negęsta!

Virginija VAČIULIENĖ,
prancūzų kalbos mokytoja

 

Prancūzų kalbos būreliui „Les folies scolaires“, („Mokyklinės kvailionės“) šie mokslo metai buvo ypač sėkmingi: konkursuose ir festivaliuose janoniečiai skynė tiktai prizines vietas.

Liaudiškų šokių grupė „Liuoksinis“

 Liaudiškų šokių grupė „Liuoksinis“ Juliaus Janonio gimnazijoje gyvuoja pirmus metus. Grupės veikloje dalyvauja I c ir I d klasių mokiniai. Gimnazijoje šokėjai šoko Mokytojų dienos šventėje, kalėdinėje popietėje, Vasario 16-osios minėjime, buvusių abiturientų susitikime, Tėvų dienoje. Dalyvavome respublikiniame gimnazijų festivalyje  „Jaunimėlin“, respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalyje „Jaunimėlis pasišoks“ Kuršėnuose bei X tarptautiniame šokio festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“. Balandžio mėnesį „Liuoksinis“ varžėsi atrankoje dėl galimybės šokti Moksleivių dainų šventės ansamblio vakare „Koks gražus tavo veidas, gimtine...“ ir sėkmingai ją įveikė.

Asta RIMKUVIENĖ,
šokių grupės „Liuoksinis“ vadovė

Liaudiškų šokių grupė „Liuoksinis“ tautiniais šokiais gražiai papuošia mokyklos renginius, spėja dalyvauti šokių festivaliuose, konkursuose už gimnazijos ribų. 

Teatro studija „Jeigu...“

O kas, jei gimnazijoje būtų tokia vieta, kurioje galėtum visiškai atsipalaiduoti? Jeigu galėtum bent penkioms minutėms tapti, kuo tiktai nori? Jeigu būtų žmonių, su kuriais jaustumeisi nepakartojamai? Jeigu galėtum išlaisvinti savo kūrybines idėjas ir džiaugtis, matydamas, kaip jos yra įgyvendinamos? Jeigu... Būtent čia, į teatro studiją "Jeigu...", mus, kurti ir vaidinti ištroškusius, suburia nuostabioji teatro mokytoja Evelina Dambrauskaitė.

Austėja BALKYTĖ, IVc
Guoda DAUKĖLAITĖ, IVa

Be teatro studijos „Jeigu“ neapsieina nė vienas šventinis mokyklos renginys.


Žurnalistų klubas „Tebūnie šviesa“

Žurnalistų klubas „Tebūnie šviesa“ gyvuoja jau 23-iuosius metus. Šiandien žurnalistų klubas – tikra žiniasklaidos redakcija, turinti savo žurnalistus, fotokorespondentus, maketuotoją, redaktorių, vyriausiąją redaktorę. Šiandien „Tebūnie šviesa“ – tiltas, jungiantis gimnazijos bendruomenę, kviečiantis diskutuoti įvairiais klausimais, be perstojo informuojantis apie mokyklos įvykius. Per 2015-2016 mokslo metus išleisti 4 laikraščio numeriai ir 1 specialus leidinys, „Facebook“ erdvėje informuoja puslapis „Naujienos JJG“.

Klubo veikla sulaukia atgarsio ne tiktai gimnazijoje: gruodžio mėnesį klubo redaktorius L. Aluzas ir dar du gimnazistai Rokas Grinkevičius bei Titas Mikelis tapo Sveikatos apsaugos ministerijos skelbto respublikinio antikorupcinių iniciatyvų konkurso laureatais. Už dalyvavimą Lietuvos mokyklų jaunųjų žurnalistų konkurse  L. Aluzas ir žurnalistas S. Gudaitis buvo apdovanoti padėkos raštais, jų rašiniai buvo skelbiami naujienų portale „Delfi“. Mums, laikraščio žurnalistams ir leidėjams, malonu,  jog Vilniaus Gabijos gimnazijoje vykusiame šalies mokyklų žurnalistų apdovanojimo renginyje „Tebūnie šviesa“  buvo įvertintas  kaip išskirtinai profesionalaus dizaino ir turinio laikraštis.

 „TEBŪNIE ŠVIESA“ redakcija

Žurnalistų klubas „Tebūnie šviesa“ sukasi spėriai: rengia publikacijas, fotografuoja, patys maketuoja laikraštį, patys jį spausdina ir platina.

Klubas „Žemės draugai“: ATRASKIME KARTU!

„Žemės draugai“ - vienas seniausių JJG jaunimo klubų, rudenį švęsime 15 – ąjį Gimtadienį!

Pagrindine savo veikla įvardytume Žemės mėnesio konkursą „Auksinis gaubliukas 2016“ ir 14 turų renginį „JJG Protų kovos“, kuris tęsiasi visus mokslo metus ir pritraukia pilną salę I – IV klasių mokinių. Ši edukacinio žaidimo tradicija gyvuoja jau penktus metus (irgi Gimtadienis!), o 2015-2016 metų sezono pagrindiniai „varikliukai“ ir vedėjos buvo Ieva Kasparavičiūtė, Vanesa Ražinskytė (III f) bei klubo vadovė, geografijos mokytoja Gitana Kazimieraitienė.

Šie mokslo metai pilni džiugių pasiekimų: laimėtas Šiaulių miesto savivaldybės aplinkosaugos projektas „Žemės mozaika 2016“, I klasių komanda nugalėjo miesto konkurse „Ar pažįsti gimtąjį miestą“, JJG rinktinė nugalėjo Šiaulių miesto gimnazijų Protų kovų čempionate, Šiaulių apskrities „Gimnazijų Protų kovų lygos“ pirmenybėse. Padedant istorijos mokytojai E. Rickevičiūtei, užėmėme I vietą Šiaulių apskrities edukaciniame konkurse „Kartu mes Lietuva“. Edgaras Sviščiovas (I c) ir Arminas Augulis (IV c) tapo prizininkais respublikiniame konkurse „Pažinkime Lietuvos miestus“.

Klubas „Žemės draugai“ jungia atsakingus, žingeidžius ir nebijančius išbandyti naujus dalykus narius – prisijunk!

AGNĖ PETUKAITĖ,
GABRIELĖ PETROŠIŪTĖ, III e,
klubo „Žemės draugai“ narės

Nuotraukoje: Klubas „Žemės draugai“ kviečia prisijungti ir svaidytis žiniomis „JJG Protų kovose

Sportas

Sportiškiausių gimnazijos mokinių kelionė į Vilnių

Ankstų šių metų kovo 18-osios rytą sportiškiausi Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai susiruošė į kelionę – per Anykščius važiavom į Vilnių. Gimnazistus lydėjo ir sportiškiausi gimnazijos pedagogai: Irena Vidžiūnienė, Linda Gudaitė, Rima Kalvelienė ir Edvinas Gedgaudas.

Pakeliui aplankėme Anykščius,  o Vilniuje mūsų laukė aktyvaus laisvalaikio malonumai: kalbančios miesto skulptūros, maudynės „Vichy“ vandens parke bei apsilankymas išskirtinėje mados istoriko A. Vasiljevo parodoje.  Už smagią ir turiningą kelionę esame dėkingi mokyklos administracijai, mus lydėjusiems mokytojams ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui Valerijui Simulik bei Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui.

 Kamilė MYKOLAITYTĖ, III e


Pakeliui į Vilnių sportiškiausi Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai sužinojo daug naujo ir patyrė įsimintinų įspūdžių. Prie Puntuko akmens Anykščiuose.

Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių finalinės varžybos

Juliaus Janonio gimnazijos jaunieji šaškinininkai, tapę Šiaulių miesto šaškių finalo nugalėtojais,  balandžio 16 dieną dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių finalinės varžybose, Marijampolėje.  Varžybose dalyvavo 25 komandos. Jau po pirmų sužaistų ratų mūsų gimnazistai Lukas BUČINSKAS, Eimantė ALEKNAITĖ, Dovydas LINKEVIČIUS ir Domantas NORKUS buvo tarp stipriausių respublikos komandų, neužleido savo pozicijų iki varžybų pabaigos ir užėmė II vietą.

Juliaus Janonio gimnazijos jaunieji šaškininkai - Lietuvos mokyklų žaidynių šaškių finalinių varžybų laureatai. Trečia iš kairės – kūno kultūros mokytoja Irena Vidžiūnienė

 
Aerobikos fiesta

Spalio 22 dieną į gimnazijos sporto salę susirinko aerobikos mėgėjai iš vienuolikos Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų. Šokome nuotaikingą Zumbą, mokėmės hip hopo judesių, susipažinome su funkcine aerobika.  Smagiai ir aktyviai tris valandas judėjusiems šventės dalyviams buvo įteikti Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos įsteigti prizai.

 
Lietuvos mokinių žaidynių badmintono varžybos

Iškovojusios nugalėtojų vardus Šiaulių miesto mokyklų merginų ir vaikinų badmintono varžybose, mūsų gimnazijos badmintono komandos - Saulė Karanauskaitė, Vaiva Balvočiūtė ir Vakarė Baltutytė; Ovidijus Venckus, Patrikas Juozelėnas ir Mantas Jakuška vasario 28 dieną dalyvavo Lietuvos mokinių žaidynių badmintono varžybų finaliniame etape, Tauragėje. Į finalines varžybas suvažiavo 96 dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų. Buvo žaidžiama vienetų ir dvejetų varžybos. Džiaugiamės dalyvavę aukšto lygio varžybose ir įgiję patirties.Gimnazijos sportininkai  sėmėsi žinių ,,Olimpinės kartos” mokymuose ir „LTeam“ olimpiniame žiemos festivalyje Druskininkuose

Vasario 5-6 dienomis Druskininkuose vyko projekto „Olimpinė karta“ mokinių ir mokytojų mokymai bei ,,LTeam“ olimpinio žiemos festivalio atidarymas. Šiuose renginiuose dalyvavo keturi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai ir du mokytojai.

Projekto „Olimpinė karta“ mokymuose mokykla dalyvauja jau antrąjį kartą. Mokiniai sėmėsi patirties iš patyrusių lektorių – mokėsi organizuoti sporto renginius, juos aprašyti ir fotografuoti. Mokymuose dalyvavusiems mokiniams ir pedagogams diplomus įteikė LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė, o šeštadienį mokiniai įgytas žinias pritaikėme praktikoje – dalyvavome „Snow arenoje“ vykusiame „LTeam“ olimpiniame žiemos festivalyje.

Festivalio metu įvyko Lietuvos mokyklų žaidynių finalai, kuriose dalyvavo vaikai iš 15 Lietuvos miestų, tarp jų ir mūsų gimnazijos mokiniai. L. Volbekaitė kalnų slidinėjimo rungtyje užėmė 9 vietą. S. Juknevičius bėgo 10 km ir savo amžiaus grupėje užėmė 1-ąją vietą, o G. Veikutytė ir mokytoja I. Vidžiūnienė išbandė savo jėgas orientavimosi sporto 6 km bėgime. Kūno kultūros mokytojas E. Gedgaudas dalyvavo kerlingo, orientavimosi sporto ,,labirinto“ ir kitose rungtyse.

Irena VIDŽIŪNIENĖ,

Juliaus Janonio gimnazijos kūno kultūros mokytoja


Juliaus Janonio gimnazijos sportininkai sportavo ir sėmėsi žinių ,,Olimpinės kartos” mokymuose ir „LTeam“ olimpiniame žiemos festivalyje Druskininkuose.

Gimnazijos sportininkai dalijo dovanas

Prieš šv. Kalėdas mūsų gimnazijos mokiniai Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje sutiko Kalėdų karavaną, kuris kartu su šalies olimpiečiais dalijo surinktas dovanas aktyvioms, su LTOK bendradarbiaujančiomis mokyklomis. Kartu galėjome pabendrauti su šalies olimpiečiais - Renalda Kergyte, Lietuvos lengvaatlete, olimpinių žaidynių dalyve; Eglė Balčiūnaite, Lietuvos vidutinių nuotolių bėgike, Lietuvos rekordininke, 2008 metų Pekino Olimpinių žaidynių dalyve; Justinu Beržanskiu, lengvaatlečiu, Europos čempionatų dalyviu, 2014 Europos komandiniame čempionate laimėjusiu I vietą.

 

 

Janoniečiai - Lietuvos mokinių žaidynių Šiaulių miesto mokyklų lengvosios atletikos komandinių atskirų rungčių varžybų nugalėtojai

Džiaugiamės mūsų gimnazijos merginų ir vaikinų lengvosios atletikos komandų pergalėmis Lietuvos mokinių žaidynių Šiaulių miesto mokyklų lengvosios atletikos komandinėse atskirų rungčių varžybose. Gegužės 3 dieną merginos ir vaikinai daugelyje rungčių pasiekė aukštus rezultatus ir iškovojo prizines vietas. Pirmą kartą gimnazijos istorijoje abi komandos tapo nugalėtojomis ir iškovojo teisę dalyvauti Lietuvos mokinių žaidynių lengvosios atletikos komandinėse atskirų rungčių finalinėse varžybose, kurios vyks Alytuje gegužės 11dieną. Sveikiname nugalėtojus: Ievą Janiškevičiūtę, Urtę Baikštytę, Austėją Kazanavičiūtę, Gytautę Gedvilaitę, Gabrielę Pakalnytę, Kamilę Skalikaitę, Juozą Baikštį, Domantą Jankevičių, Robertą Kazbarą, Domantą Daknį, Dovydą Jokubaitį, Ovidijų Venckų.


 

Lenktyniavome „Runway Run 2016“

Balandžio  2 dieną Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenės nariai kartu su 3000 dalyvių dalyvavo bėgime Šiaulių kariniame oro uoste. Bėgimas buvo skirtas paminėti 12-ąsias Lietuvos įstojimo į NATO aljansą metines.


 

Lietuvos mokyklų žaidynių šaudymo varžybose iškovota III vieta

Tapę nugalėtojais mieste, kovo 10 dieną mūsų gimnazistai Domantas Gružas (IIIa), Tadas Lesiuk (II d),  Deividas Dryža (II c), Kornelija Račkauskaitė (II b), Klaudija Vitkauskaitė (III c), Austėja Strelcovaitė (IId) dalyvavo Rokiškyje vykusiose tarpzoninėse Lietuvos mokinių žaidynių šaudymo varžybose. Susumavus varžybų įskaitinius šūvius, mūsų gimnazijos komanda  laimėjo III vietą.  Sveikiname! 125125

 I. Vidžiūnienės foto

 

Dalyvavome žygyje „Žymūs janoniečiai Šiauliuose“                                             

Kovo 9 dieną I klasių mokiniai dalyvavo žygyje „Žymūs janoniečiai Šiauliuose“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Šiaulių 780-ųjų metų  jubiliejui paminėti. Šio žygio pagrindinis tikslas buvo pagal užuominas, susijusius su mūsų miesto istorija, švietėjais bei buvusiais janoniečiais, rasti žemėlapyje pažymėtus objektus, nusifotografuoti ir grįžti atgal į gimnaziją.Paaiškėjo tarpklasinių III klasių tinklinio varžybų nugalėtojai

Sausio paskutinę savaitę vyko tarpklasinės trečių klasių tinklinio varžybos: penkios komandos rungtynes žaidė rato sistema. Po atkaklios kovos aikštelėje buvo išaiškinti rungtynių nugalėtojai ir prizininkai: trečią vietą laimėjo III e klasės komanda, antrą vietą – III d klasės komanda, nugalėtojų vardus iškovojo III c klasės komanda. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti medaliais.

 

Lietuvos mokinių žaidynių vaikinų tinklinio varžybų finalininkai

 

Gimnazijos tinklininkai, nugalėję Lietuvos mokinių žaidynių vaikinų tinklinio varžybose Šiauliuose, zoninėse ir tarpzoninėse varžybose, iškovojo teisę žaisti Lietuvos mokinių žaidynių finalinėse varžybose gegužės 28 dieną, Šiauliuose. Sveikiname vaikinus su pergalėmis!

 

Iš kairės, pirmoje eilėje: Rytis Šivickas, Domantas Jankevičius, Domantas Pranys, Antroje eilėje:  Martynas Jurgaitis, Rokas Miltenis, Erikas Buzas, Deividas Barzinskas.