Sveikiname Valdonę Giniotytę gimimo dienos proga

2004-01-23

   Tepražysta 

   Šį gimimo dienos rytą

   Stebuklingos šalčio gėlės

   Ant langų.

   Saulėj sidabru nušvitus

   Lai pavirsta niekad neregėtu

   Stebuklu...

Sveikiname Valdonę su gimimo diena! :)

                                   www.jjanonis.su.lt kūrybinė grupė:
Vilma, Paulius, Agnė,
Gediminas, Artūras
ir Ignas