Priėmimas į gimnaziją

Laisvos vietos 2017-2018 m. m. (2017 m. lapkritis)

I klasėse – 0

II klasėse – 2

III klasėse – 0

IV klasėse – 0

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS PIRMĄJĄ (9-ĄJĄ) KLASĘ

Priimant mokinius į Juliaus Janonio gimnazijos I (9-ąją) klasę vadovaujamasi šiais dokumentais:

1.      Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404 (toliau – Aprašas).

2.      Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu              Nr. T-405.

3.      Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T-17, ir šio aprašo pakeitimu,

patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55.

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO