Priėmimas į gimnaziją

Kviečiame mokytis Juliaus Janonio gimnazijoje

  DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS PIRMĄJĄ (9-ĄJĄ) KLASĘ

Priimant mokinius į Juliaus Janonio gimnazijos I (9-ąją) klasę vadovaujamasi šiais dokumentais:

1. Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404 (toliau – Aprašas).

2. Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405.

3. Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T-17, ir šio aprašo pakeitimu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55.

4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 1 d. sprendimas T-51 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

5. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo.

 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO