Patyriminio ugdymo diena Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje