Muziejaus istorija

Šiaulių Vyrų gimnazijos  - Valstybinės gimnazijos - Valdžios berniukų gimnazijos - Juliaus Janonio vidurinės mokyklos - Juliaus Janonio gimnazijos istorijos muziejus buvo įkurtas 1970 m. sausio 17 d. lietuvių kalbos mokytojo Jono Krivicko iniciatyva.


1974 m. mokyklos muziejus, kaip vienas geriausių respublikoje, apdovanotas Švietimo ministerijos Garbės raštu.
1982 m. respublikinėje metraščių apžiūroje mokyklos metraštis įvertintas antro laipsnio diplomu.
1983 m. muziejui paskirtas I laipsnio diplomas ir respublikinis pereinamasis prizas.

1986 m. miesto mokyklų metraščių apžiūroje mokyklos metraštis įvertintas geriausiai.
1987 m. muziejui suteiktas Liaudies muziejaus vardas.
1990 m. miesto mokyklų metraščių apžiūroje mokyklos metraštis įvertintas geriausiai.

1991 m. išleista Jono Krivicko knyga "Res non verba" - Šiaulių berniukų gimnazijos - Juliaus Janonio vidurinės mokyklos 1851  - 1991 m. istorija". Šiauliai: "Šviesa".
1996 m. išleistas mokinių kūrybos almanachas "Mūsų žodis", kurį parengė Laima Samulionienė ir Jonas Krivickas. Šiauliai: "Saulės delta".
1997 m. išleista Jono Krivicko knyga 
"Šiaulių Juliaus Janonio vidurinės mokyklos istorija 1991  - 1996 m". Šiauliai: "Saulės delta".

1998 m. respublikinėje mokyklų muziejų apžiūroje gimnazijos muziejui, kaip vienam geriausių, įteiktas porcelianinis varpelis su Švietimo ministerijos įrašu.
1999 m. muziejuje vyko miesto mokyklų metraščių apžiūra.
1999 m. gruodžio 14 d. gimnazijos muziejus apdovanotas  Šiaulių "Aušros" muziejaus padėkos raštu.

2001 m. išleista Jono Krivicko knyga "Žymesni mokytojai ir mokiniai". Šiauliai: "Saulės delta".
2003 m. išleista Jono Krivicko paruošta knyga "Mokytojų mokytojas Jonas Adomaitis". Šiauliai: "Saulės delta".
2003 m. suinventorinta 2811 pagrindinio fondo eksponatų, sudaryta kartoteka. 

2006 m. išleista Jono Krivicko knyga "Praskriejo kaip vėjas". Šiauliai: "Saulės delta".

2008 m. išleista Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos knyga - "Mokykla mano akimis". Šiauliai: UAB "Ekspresyvus kontaktas".

2009 m. pakeisti visi muziejaus baldai: ekspozicijų vitrinos, spintos, kėdės. 
2009 m. muziejus pradėjo vykdyti projektą „Muziejus be sienų”, kurį remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Projekto vadovė – gimnazijos muziejaus vadovė Laimutė Zimkienė.

2009 m. liepos mėnesį išleistas informacinis lankstinukas „Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“ apie signatarus Mykolą Biržišką, Joną Vileišį, Steponą Kairį ir Alfonsą Petrulį, buvusius Šiaulių vyrų gimnazijos auklėtinius. Lankstinuką parengė muziejaus vadovė Laimutė Zimkienė. Rėmėjas – LR švietimo ir mokslo ministerija.Šiauliai: "Titnagas".
2009 m. rugsėjo 1 d. suinventorinti 3231 pagrindinio fondo eksponatai.
2009 m. gruodžio mėnesį išleistas informacinis leidinys „Biržiškos: trys broliai-trys profesoriai“ apie Šiaulių vyrų gimnazijos auklėtinių brolių Mykolo, Vaclovo ir Viktoro Biržiškų gyvenimą bei veiklą. Leidinį parengė muziejaus vadovė Laimutė Zimkienė. Rėmėjas – LR švietimo ir mokslo ministerija.Šiauliai: "Titnagas".

2010 m. vasario mėnesį išleistas informacinis bukletas, skirtas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejaus 40- ies metų jubiliejui paminėti.

2010 m. rugsėjo mėnesį suinventorinti 3448 pagrindinio fondo eksponatai.

2010 m. mūsų gimnazijos muziejus šventė 40 – ties metų jubiliejų. Tada jis dar vadinosi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejumi.

2010 m. išleistas Juliaus Janonio gimnazijos 2009 - 2010 m. m. metraštis: "Gyvenimas JJG". Šiauliai: UAB "Ekspresyvus kontaktas".

2011 m. išleistas Juliaus Janonio gimnazijos 2010 - 2011 m. m. metraštis: "Gyvenimas JJG". Šiauliai: UAB "Ekspresyvus kontaktas".

2011 m. išleistas informacinis leidinys Jonui Krivickui atminti - "O mano odisėja kaip nesibaigia, taip nesibaigia...", kurią parengė: Daiva Norvaišaitė, Rimvydas Sruogis, Audronė Ganusauskienė, Rita Margevičienė. Šiauliai: "Šiaurės Lietuva".

2011 m. išleistas leidinys "Juliaus Janonio gimnazija: ištakos ir dabartis", Juliaus Janonio gimnazijos 160 - mečiui.Leidinį sudarė: Diana Norvaišaitė, Rita Margevičienė, Rimvydas Sruogis, Audronė Ganusauskienė. Šiauliai: "Šiaurės Lietuva".

2011 m. išleistas Jono Nekrašiaus leidinys "Šiaulių berniukų gimnazijos biblioteka - pirmoji valstybinė biblioteka mieste". Šiauliai: "Titnagas".

2011 m. išleista gimnazijos jaunųjų kūrėjų antologija "Sužibti kartą lyg žvaigždė". Leidinį sudarė: Daiva Norvaišaitė, Rimvydas Sruogis. Šiauliai: "Šiaurės Lietuva".
Nuo 2011 m. spalio 15 d. bendruomenei pageidaujant, direktoriaus Rimo Budraičio iniciatyva ir įsakymu muziejui suteiktas Jono Krivicko vardas. Taigi, švenčiant mokyklos 160 jubiliejų už didelius nuopelnus muziejui, mokyklai, kultūrai, Lietuvos istorijai jo įkūrėjo, ilgamečio lietuvių kalbos mokytojo, Šiaulių Garbės piliečio, kraštotyrininko garbei mokyklos muziejaus pavadinimas tampa „Gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejus“.

2011 m. vasarą, prieš garbingą 160 – metį buvo atnaujinta mūsų, Janonio gimnazija, o kartu ir muziejus: sukurti nauji stendai, atnaujinamos ekspozicijos.

2012 m. išleistas Juliaus Janonio gimnazijos 2011 - 2012 m. m. metraštis. "Gyvenimas JJG". Šiauliai: UAB "Ekspresyvus kontaktas".

2012 m. muziejuje vyko įvairūs susitikimai: senjorų diena, Kazimiero Butkaus stipendijų įteikimai, senjorų susitikimas su Šiaulių miesto garbės piliečiu Zenonu Sabaliu.
2012 m. parodos buvo skirtos 1918 metų vasario 16-osios akto signatarams: Mykolui Biržiškai, Alfonsui Petruliui, Steponui Kairiui, Jonui Vileišiui.
2013 m. vyko 132-osios laidos susitikimas po 25-erių metų.
2013 m. gegužės mėnesį buvo išleistas Juliaus Janonio gimnazijos metraštis „Gyvenimas JJG“, Šiauliai: AB „Titnagas“. Leidinį parengė „Žurnalistų klubas“, o maketavo gimnazistė, Aistė Šulskytė.
2013 m. birželio 9 dieną Vilniuje apdovanota Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenė. Žmogaus amžininko kategorijoje nominantu tapo Jonas Krivickas, lietuvių kalbos mokytojas, muziejininkas, kraštotyrininkas, Šiaulių miesto garbės pilietis. Nominantą pasiūlė – lietuvių kalbos mokytoja, Daiva Norvaišaitė.
Kategorijoje daiktas – objektas, garsinantis Lietuvą – istorinė Lietuvos gimnazija – Juliaus Janonio gimnazija. Gimnaziją, kaip vertybę pasiūlė III f gimnazinės klasės mokinės Rugilė Razminaitė ir Urtė Vaitiekūnaitė, joms padėjo istorijos mokytoja – Elvyra Rickevičiūtė. Komisija buvo džiaugėsi, kad mokiniai taip pat pastebi Lietuvos vertybes ir jas puoselėja.
2013 m. rugpjūčio 24 dieną įvyko 106-osios laidos susitikimas po 55 metų ir 112-osios laidos susitikimas po 50 metų.
2013 m. rugsėjo 20 dieną, buvęs janonietis, garsus pilotas – Romualdas Račkauskas pristatė autobiografinę knygą – „Autografas dangaus mėlynėje“.
2013 m. spalio 2 dieną gimnazijos muziejuje paminėta „Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena“. Renginių metu, senjorai žiūrėjo filmus apie Joną Krivicką, Olegą Truchaną, dalijosi prisiminimais.
2013 m. rugsėjo mėnesį gimnazijoje buvo minimoss garsaus fotografo, keliautojo, aplinkosaugininko, Olego Truchano 90-osios gimimo metinės.

2015 mŠiaulių Juliaus Janonio gimnazijos alumnai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną.