I-III klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas

2018-03-06 17:30

Gerbiami I-III klasių mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai)

Kviečiame Jus į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimą, kuris vyks 2018-03-06 (antradienį).

17.30 val. – bendras mokinių tėvų susirinkimas Aktų salėje.

18.00 val. – I, III klasės tėvų susirinkimas kabinetuose.

18.00 val. – II kl. mokinių tėvų supažindinimas su Vidurinio ugdymo organizavimu 2018-2020 m. aktų salėje.

18.30 val. – II klasių tėvų susirinkimas kabinetuose.

Išsamesnę informaciją rasite elektroninio dienyno Tamo.lt žinutėje.