Mokinių seimas

Mokinių seimas 2016-2017 m. m.

1.     Erika Danilovaitė, prezidentė

2.     Vaiva Melinytė, viceprezidentė

3.     Ernestas Lukoševičius, kultūrinio komiteto pirmininkas

4.     Gustė Kripaitė, kultūrinis komitetas

5.     Deividas Bartkus, kultūrinis komitetas

6.     Milvydė Tamutytė, žiniasklaidos komiteto pirminikė, finansininkė

7.     Augustė Kavaliauskaitė, žiniasklaisdos komitetas

8.     Liuda Stancikaitė, žiniasklaidos komitetas

9.     Robertas Kazbaras, socialinio komiteto  pirmininkas

10.   Kamilė Norkutė, socialinis komitetas

11.   Žaneta Vaišvilaitė, socialinis komitetas

Mokinių seimas: 302 A kabinetas

Elektroninis paštas: seimas.jjg@gmail.com

Socialiniai tinklai: https://www.facebook.com/jjg.seimukas?fref=ts
                         
https://www.instagram.com/janonio.seimukas/