Mokinių seimas

Mokinių seimas 2017-2018 m. m.

1.     Milvydė Marija Tamutytė, prezidentė.

2.     Robertas Kazbaras, viceprezidentas.

3.     Edgaras Svisčiovas, kultūrinio komiteto pirmininkas.

4.     Meda Nakčiūnaitė, kultūrinis komitetas.

5.     Gražvydas Jakumas, kultūrinis komitetas.

6.     Elzė Urbietytė, žiniasklaidos komiteto pirmininkė.

7.     Gustė Kripaitė, žiniasklaidos komitetas.

8.     Emilija Ruškytė, žiniasklaidos komitetas, finansininkė.

9.     Deividas Bartkus, socialinio komiteto  pirmininkas.

10.  Kamilė Brikytė, socialinis komitetas.

11.  Vaiva Balvočiūtė, socialinis komitetas.

Mokinių seimas: 302 A kabinetas.

Elektroninis paštas: seimas.jjg@gmail.com

Socialiniai tinklai: https://www.facebook.com/jjg.seimukas?fref=ts

https://www.instagram.com/janonio.seimukas/