Miesto mokyklų mokinių savivaldų konferencija (gegužės 13d.)