Korupcijos prevencija

Apie Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. (841523376) arba el.paštu  janon.gimn@su.lt. Anonimiškumą garantuojame.

STT karštoji linija

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Išsami informacija ruošiama.