Klasių valandėlės rugsėjo 3 d. vyks šiuose kabinetuose:

2018-09-03

 

Klasė

Klasės vadovas

Kabinetas

I a

Linda Gudaitė

Pastoracinis centras

I b

Ramunė Kančiauskienė

Skaitykla

I c

Irena Šaulytė

Pastoracinis centras

I d

Irena Vidžiūnienė

Pastoracinis centras

I e

Svetlana Kaleinikova

Muziejus

II a

Jolanta Jačiauskaitė

305

II b

Skirmantė Ulvidienė

202

II c

Diana Žukauskienė

307

II d

Gitana Kazimieraitienė

201

II e

Rasa Dabregaitė

306

III a

Neringa Alasauskienė

Šiaulių universitetas

(Vilniaus g. 141) 208 kab.

III b

Daiva Orlovienė

Šiaulių universitetas

(Vilniaus g. 141) 302 kab.

III c

Valentina Rakužienė

Šiaulių universitetas

(Vilniaus g. 141) 304 kab.

III d

Vaidas Jankevičius

Šiaulių universitetas

(Vilniaus g. 141) 306 kab.

III e

Alma Šeputienė

Šiaulių universitetas

(Vilniaus g. 141) 421 kab.

IV a

Danutė Kratukienė

Pastoracinis centras

IV b

Laimutė Samulionienė

Pastoracinis centras

IV c

Rima Kalvelienė

303

IV d

Kristina Murauskienė

Pastoracinis centras

IV e

Jūratė Gedminienė

204

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
Daiva Gedminienė