Kasdienybės šventė Baltriškėse

2017-03-26

 

Kasdienybės šventė Baltriškėse

Zarasų rajone esantis Baltriškių kaimelis – Dievo karalystė, priverčianti žavėtis ne tik neapsakomai gražia vietos gamta. Miškų ir ežerų apsupti čia stovi tik keli nedideli nameliai, o jų gyventojus galima suskaičiuoti ant rankų pirštų, tačiau čia niekada netrūksta jaunatviško šurmulio ir žaismės. Triukšmas netrukdo ir tiems, kurie atvyksta į Baltriškes pasisvečiuoti, tikėdamiesi rasti dvasios ramybę.

Tokie buvome ir mes – dvidešimt keli Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos gimnazistai, kartu su mokytojomis Danutė Kratukiene ir Irena Vidžiūniene, išsiilgę jau daugeliui gerai pažįstamo Tiberiados brolių svetingumo, teikiamos ramybės ir tikėjimo galios. Atvykę į Baltriškes tris dienas čia gyvenome taip, kaip gyvena broliai, o jų gyvenimas, pasak brolio Pranciškaus, niekuo nesiskiria nuo vietos žmonių gyvenimo, tik į kasdienius darbus įsiterpia žodžiai apie Dievą ir Jo karalystę. Dirbom, meldėmės ir kalbėjomės drauge su broliais, įsiliejom į jų gyvenimą, primiršom savas problemas, nepasigedom nei kompiuterių, nei mobiliųjų telefonų. Širdy išliks turiningos brolių pamokėlės apie gavėnios ir Velykų prasmę, Dievo ir Jo kūrinijos prisikėlimą. Grįžę į namus jau dalijamės palaimintojo Pier Giorgio Frassati mintimis, kad galima būti šventam ir kasdienybėje: draugaujant, sportuojant, studijuojant, padedant kitiems ir palaikant ryšį su Dievu.

IVe klasės mokinė Kamilė Mykolaitytė