Kariūnai pasakojo apie studijas Karo akademijoje

2018-01-05

Juliaus Janonio gimnazijoje neseniai apsilankiusius buvusį  janonietį Diomedą Petkevičių  buvo sunku atpažinti: pasitempęs, uniformuotas kariūnas su drauge atvykusiais Generolo Jono  Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentais  traukė gimnazistų žvilgsnius, o dar praėjusiais mokslo metais Diomedą mokę mokytojai stebėjosi išvaizdos pokyčiais. Kariūnai atvyko į gimnaziją, kad supažindintų gimnazistus su karybos mokslais akademijoje. 
Gausiai į konferencijų salę susirinkusiems gimnazistams svečiai pasakojo apie griežtus stojimo į akademiją reikalavimus, daug ištvermės reikalaujančias pratybas, apribotą asmeninę laisvę, griežtą kasdienę rutiną ir kitus su pareigūnų ugdymo specifika susijusius dalykus. Mokslas akademijoje yra nemokamas, kariūnas gauna visą išlaikymą, maistpinigius – net atostogų ir švenčių dienomis, o gerai besimokantieji – ir stipendiją. „Bet jeigu nusižengi - esi pašalinamas iš akademijos, tada tenka grąžinti visą sumą, kurią akademija skyrė tavo mokslams ir išlaikymui“, - pasakojo kariūnai. 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai įgyja dvigubą išsilavinimą: karinį ir civilinį. Kariūnai renkasi studijuoti tarptautinių santykių, nacionalinio saugumo ir gynybos, orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo,  gynybos technologijų vadybos, jūrų laivavedybos studijų programas.

Sigita Stonkienė, profesijos patarėja