Bendradarbiavimas su tėvais

 Bendradarbiavimo su tėvais formos 2017-2018 m. m.  

 I pusmetis

          2017- 09-21 – I-IV klasių mokinių tėvų susirinkimas, klasės tėvų susirinkimai.

 

          2017-10-30 – (16.00-19.00 val.)  I-II klasių mokinių tėvų individualūs susitikimai su dalykų mokytojais (registracija internete adresu http://jjanonis.su.lt/individualios-konsultacijos/ )

 

          2017-11-02 – (16.00-19.00 val.) III-IV klasių mokinių tėvų individualūs susitikimai su dalykų mokytojais (registracija internete adresu http://jjanonis.su.lt/individualios-konsultacijos/ )

 

          2017-12-06 – I-IV klasių mokinių tėvų teminis susirinkimas, klasės tėvų susirinkimas

 

II pusmetis 

          2018-01-30 – IV klasių tėvų susirinkimas. IV klasių tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka. Numatomi tėvų susirinkimai klasėse, visuotinis susirinkimas.


          2018-02-21 – (16.00-19.00 val.) I-IV klasių mokinių tėvų individualūs susitikimai su dalykų mokytojais (registracija internete adresu http://jjanonis.su.lt/individualios-konsultacijos/ )

 

          2018-03-06 – I-III klasių tėvų susirinkimas. II klasių mokinių tėvų supažindinimas su vidurinio ugdymo programos aprašu. Numatomi tėvų susirinkimai klasėse, visuotinis susirinkimas.

 

          2018-03-15 Bendruomenės konferencija „Aš esu Mes“. Dalyvauja tėvai, mokytojai, mokiniai.

 

          Tėvų vakarai I-IV klasėse (balandis-gegužis. Klasės vadovas suderina laiką)

          Tėvų diskusijų klubai (kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį 17.30 val.)

          Tėvų švietimo renginiai – paskaitos, susitikimai, seminarai.

          2018-05-... – Padėkos vakaras „Metų geriausieji“ (I-IV klasių mokiniams)

          2018-05-... Teatro studijos „Jeigu...“ premjera

          Kūrybos vakarai, protų mūšiai, parodos, koncertai, sporto varžybos ir kt.

          Karjeros ugdymui ekskursijos į tėvų darbovietes, tėvų profesijų pristatymai per klasių valandėles ir kt.

IV klasių mokinių tėvams, seneliams bei šeimos nariams.
2018-02-09 – Šimtadienio šventė.
2018-05-24 – Paskutinio skambučio šventė.
2018-07-16 15.00 val. – Atestatų įteikimo šventė.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
D. Gedminienė