Bendradarbiavimas su tėvais

2016-2017 m. m.

 I pusmetis

          2016-09-21 – I-II klasių mokinių tėvų susirinkimas, klasės tėvų susirinkimai. 

          2016-09-22 – III-IV klasių tėvų susirinkimas, klasės tėvų susirinkimai.

                2016-11-02 – (15.00-19.00 val.)  I-II klasių mokinių tėvų individualūs susitikimai su dalykų mokytojais.

          2016-11-03 – (15.00-19.00 val.) III-IV klasių mokinių tėvų individualūs susitikimai su dalykų mokytojais.

                2016-12-01 – I-IV klasių mokinių tėvų teminis susirinkimas, klasės tėvų susirinkimas

 II pusmetis


      2017-02-21– III-IV klasių tėvų susirinkimas. IV klasių tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka. Numatomi tėvų susirinkimai klasėse, visuotinis susirinkimas, individualios konsultacijos su dalykų mokytojais.


        2017-03-02 – I-II klasių tėvų susirinkimas. II klasių mokinių tėvų supažindinimas su vidurinio ugdymo programos aprašu.  Numatomi tėvų susirinkimai klasėse, visuotinis susirinkimas, individualios konsultacijos su dalykų mokytojais.

           2017-04-06 –Tėvų diena (I-IV klasių mokinių tėvams. Renginio programa bus nurodyta kvietime).

 IV klasių mokinių tėvams


2017-02-10 – Šimtadienio šventė.
2017-05-25 – Paskutinio skambučio šventė.
2017-07-13 – Atestatų įteikimo šventė.


Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja                                 D. Gedminienė