III-IV klasių mokinių tėvelių susirinkimas

2018-09-19 17:30

Gerbiami III-IV klasių mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai)
Kviečiame Jus į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimą, kuris vyks 2018-09-19 (trečiadienį). 

17.30 val. – III-IV klasių mokinių tėvų susirinkimas Aktų salėje.

18.10-18.30 val. – IV klasių mokinių tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo aprašu.

18.10 val. – III klasių tėvų susirinkimai kabinetuose.

18.30 val. – IV klasių tėvų susirinkimai kabinetuose.

Išsamesnę informaciją rasite elektroninio dienyno Tamo.lt žinutėje.