I-II klasių mokinių tėvelių susirinkimas

2018-09-20 17:30

Gerbiami I-II klasių mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai)
Kviečiame Jus į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimą, kuris vyks 2018-09-20 (ketvirtadienį).

17.30 val. – I-II klasių mokinių tėvų susirinkimas Aktų salėje.

18.10 val. – klasės tėvų susirinkimai kabinetuose.

Išsamesnę informaciją rasite elektroninio dienyno Tamo.lt žinutėje.