Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - aukščiausias mokyklos savivaldos organas, renkamas 2 metams; jį  sudaro 3 mokytojai, 3 tėvai ir 3 mokiniai.
Tarybos veikla

  • Nusprendžia, kaip organizuoti mokslo metų darbą .
  • Dalyvauja rengiant ir aprobuoja mokyklos veiklos dokumentus.
  • Kartu su mokyklos tėvų komitetu skatina šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą .
  • Padeda spręsti mokinių seimui iškilusias problemas.
  • Domisi mokinių sveikatingumu mokykloje.
  • Domisi mokinių maitinimu.
  • Ieško finansinių galimybių paremti mokyklą .

Tėvų komitetas

Tėvų komitetą  sudaro visų klasių tėvų komitetų pirmininkai - 25 nariai. Komitetas susitinka 2 - 3 kartus per metus.

Komiteto paskirtis:

  • Mokyklos vadovai ir tėvai (visų klasių atstovai) turi galimybę keistis informacija, bendradarbiauti.
  • Pedagogai sulaukia patarimų iš pačios didžiausios mokyklos bendruomenės grupės - tėvų.
  • Svarstomi mokyklos paramos klausimai.

Tarybos nariai: 

Tėvai
Lina Zaboras (II d) (pirmininkas)
Eglė Grigaliūnienė (IIV c)

Mokytojai
Asta Valavičienė (sekretorė)
Faustas Klimavičius (pavaduotojas)
Jūratė Gedminienė

Mokiniai
Lukas Aluzas (IVa)
Vaiva Melinytė (III d)
Robertas Kazbaras (IIa)