Konkursas „Aš lyderis“

2018-04-13

Kviečiame aktyvius gimnazistus (klasės, mokyklos savivaldos ar mokslo lyderius) dalyvauti konkurse „Aš lyderis“. 

1.      Perskaitykite nuostatus ir atidžiai užpildykite elektroniniame dienyne (atsiųstoje žinutėje) arba internetiniame puslapyje esančią lentelę.

2.     Iki 2018 m. balandžio 13 d. (penktadienio) užpildytą lentelę atsiųskite Daivai Gedminienei el. paštu gedminiene.daiva@gmail.com arba Tamo žinute.

3.     Sudaryta komisija iki balandžio 18 d., (vadovaudamasi miesto konkurso nuostatais) išrinks vieną lyderį iš I ir vieną lyderį iš II-III klasių pateiktų kandidatūrų.

4.     Išrinkti mokiniai dalyvaus konkurso miesto ture.

5.     Pastaba: konkurse negali dalyvauti kitose mokyklose ar šioje gimnazijoje ankstesniais metais laimėję ir apdovanoti šio konkurso nugalėtojai.

6.     Konkursą gimnazijoje organizuoja Mokinių seimas ir neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminienė.

Linkime sėkmės!