Administracija


Direktorius Rimas Budraitis
darbo tel.  841523373
rbudraitis@inbox.lt

 

Išsilavinimas
1979 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo fizikos mokytojo specialybę, 2004 m. baigė ŠU Kvalifikacijos instituto švietimo vadybos magistrantūrą.

Pedagoginė kvalifikacija
II vadybinė kategorija. Vyr. fizikos mokytojas.

Darbo patirtis
4 metus dirbo mokytoju Mažeikiuose ir Mažeikių rajone.
1 metus dirbo mokytoju Šiaulių XI vidurinėje mokykloje.
4 metus dirbo direktoriaus pavaduotoju Šiaulių Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje.
Nuo 1988 m. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius.


Direktoriaus pavaduotoja Zita Stankevičienė
darbo tel.  841523375
bivazi@gmail.com 

Išsilavinimas
1983 m. baigė VU, įgijo fiziko, dėstytojo specialybę.
2000 m. baigė KTU, įgijo informatikos mokytojo specialybę.
2007 m. baigė ŠU švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijas ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Pedagoginė kvalifikacija
Vyr. fizikos mokytoja.
Vyr. informacinių technologijų mokytoja.
II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
 

Darbo patirtis
1983 - 2005 m. dirbo Šiaulių 13-oje vidurinėje mokykloje (dabar Gegužių  mokykla).
Nuo 2005m. Šiaulių  Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminienė
darbo tel.  841523375
gedminiene.daiva@gmail.com

Išsilavinimas
1992 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą , įgijo muzikos mokytojo specialybę.
2005 m. baigė ŠU muzikos pedagogikos magistrantūros studijas.
2007 m. baigė ŠU švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijas ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Pedagoginė kvalifikacija
Muzikos mokytoja metodininkė.
II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo patirtis
Nuo 1992 metų Juliaus Janonio gimnazijoje dirba muzikos mokytoja.
Nuo 2001 m. - direktoriaus pavaduotoja ugdymui (dabar neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja).

 


Ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė
darbo tel. 841523375
nordaiv@gmail.com

Išsilavinimas
1996 m. baigė ŠPI, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.
2002  m. ŠU įgijo humanitarinio magistro laipsnį.
2007m. baigė  ŠU švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijas ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Pedagoginė kvalifikacija
Lietuvių k. mokytoja metodininkė.
II vadybinė kvalifikacinė kategorija.


Darbo patirtis
1997 - 1999 m. m. Šiaulių raj. Kairių pagr. m-kla, lietuvių k. mokytoja.
1999 - 2007 m. m. Šiaulių St. Šalkauskio vid. m-kla, lietuvių k. mokytoja.
1998 - 2002 m. m.kalbos kultūros dėstytoja  V. Dūdėnėnienės aukštesnioji verslo vadybos m - kla.
2002 - 2005 m. m. kalbos kultūros dėstytoja Šiaurės Lietuvos kolegija.
Nuo 2002 m. kalbos kultūros dėstytoja  Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija.
Nuo 2007 m. dirba Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui (dabar ugdymo skyriaus vedėja).


Ugdymo skyriaus vedėja Milda Sinickienė         
darbo tel. 841523375
mildasin@gmail.com

Išsilavinimas

1981 m. baigė VVPI, įgijo anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją.

Kvalifikacijos

Anglų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorija.
Mokyklų išorės vertintoja, NMVA.
Nepriklausoma ekspertė, Kalbų ir meninio ugdymo ekspertų komisija, ŠPC.
II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo patirtis

1982 - 1991 m. Šiaulių m. F. Žemaičio vidurinė mokykla, anglų kalbos mokytoja, užklasinio darbo organizatorė.
1991 - 1993 m. Didždvario gimnazija, anglų kalbos mokytoja.
1993 - 2002 m. Šiaulių universitetas Humanitarinis fakultetas, Anglų filologijos katedros dėstytoja,  Humanitarinio fakulteto prodekanė.
2002 - 2008 m. Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla, anglų k. mokytoja, stebėsenos poskyrio vedėja.
Nuo 1993 m. Šiaulių universitetas Tęstinių studijų institutas, anglų kalbos dėstytoja.
Nuo 2008 m. gruodžio mėn. dirba Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje ugdymo skyriaus vedėja.