Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

2016-01-13

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė. 1991-ųjų metų sausio mėnesį Lietuvos  piliečiams teko patiems ginti savo valstybės ir laisvo žodžio simbolius – Aukščiausiąją Tarybą ir televiziją. Dainuojanti tauta ne ginklu,  o vienybe  sugebėjo apginti laisvę. Laisvės gynėjų dienos 25-ųjų metinių proga gimnazijoje visą savaitę vyko renginiai, kuriuos inicijavo ir kuravo istorijos mokytojos E. Rickevičiūtė ir K. Murauskienė. 

Dėkojame gimnazistams ir mokytojams,  vykdžiusiems šias veiklas:

·         I- II klasių gimnazistai per pilietiškumo pagrindų ir istorijos pamokas žiūrėjo filmą ,,Mes dainuosime“.

·         II- III klasių gimnazistai paruošė stendą ,,Laisvė“, kuriame išreiškė savo mintis, jausmus, padėką žuvusiems per sausio 13-osios įvykius.

·         I d klasės gimnazistai dalyvavo Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų pilietinėje akcijoje ,,Laisvė“.

·         Gimnazijos bendruomenė prisijungė prie respublikinės pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Gimnazijos languose sužiboa žvakės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, vienybę, atmintį. Vyko mokinių ir mokytojų pokalbiai: prisiminti tos dienos įvykiai, pagerbti žuvusieji, nepamiršta jų auka.

·         2016-01-13  pirmos pamokos metu vyko radijo laida, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

·         II klasių gimnazistai stebėjo Lietuvos televizijos tiesioginę  laidą „ Laisvės pamoka“.

·         IIa ir II e klasių mokiniai parengė kūrybinę kompoziciją, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, bei pagyvino ją tautinių spalvų žibintais.

·         II a klasės mokiniai dalyvavo  prasmingoje patriotinėje akcijoje „Šviečianti trispalvė“, kuri buvo skirta jubiliejiniam –25-ajam– sausio 13-osios įvykių paminėjimui.

·         Gimnazijos bibliotekoje parengta paroda ,, Atmintis gyva, nes liudija“.

Gimnazijos bendruomenė pražydo neužmirštuolių žiedais.

Tas saldus žodis „Laisvė“...

 Esame dėkingi visiems - kovojusiems, saugojusiems ir žuvusiems - už  mūsų Laisvę šaltą sausio 13-osios naktį.

 Nepamirškime, kodėl mes 25-erius metus esame laisvi! Su Sausio 13-ąja!

Milvydė Tamutytė  ir  Ernestas Lukoševičius