RĖMĖJAI

Gimnazijos muziejus dėkingas savo rėmėjams Australijos lietuviams Isoldai Poželaitei – Davis, AM ir Kazimierui Butkui už nuolatinę finansinę paramą. Kiekvienais metais vyksta Kazimiero Butkaus stipendijų įteikimas buvusiems gimnazijos auklėtiniams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.

 

Taip pat prie gimnazijos muziejaus rėmimo prisideda Vladas Morkis (Australija), Kazys Daugėla (JAV), Petronėlė Orintaitė (JAV), Vanda Daugirdaitė – Sruogienė (JAV), Vladas Kaupis, Bronius Siliūnas (JAV), papildę muziejaus fondus, parėmę materialiai.

Bendruomenė yra  dėkinga: Sauliui Sondeckui, Vladimirui Zubovui, Algirdui Musneckui, Lionei Budrevičienei, Vyteniui Rimkui ir daugeliui kitiems, neabejingiems gimnazijai bei muziejui.