Plaueno miesto, Lessingo gimnazijos viešnagė Šiauliuose