Kelionės

2015-05-30

Vieną gražų antradienio rytą janonynės trečiokai ir pirmokai išvyko pažinti savo gimtojo krašto. Į šiaurę patraukė ir Biržus pasiekė – didžiųjų Radvilų palikimą tyrinėjo. Įsiamžino prie Juliaus Janonio paminklo. Po to į Lietuvos vidurį nukeliavo – Kėdainius. Šiame mieste vėl ieškojo garsiųjų kunigaikščių pėdsakų ir kulinarinį paveldą ragavo.