K. Butkaus stipendijų teikimas

2011-10-01

Šių metų spalio 1 dieną Juliaus Janonio gimnazijos muziejuje vyko Australijos lietuvio Kazimiero Butkaus stipendijų įteikimas. Šis renginys jubiliejinis - dešimtasis. Stipendijos buvo teikiamos aštuoniolikai gerai besimokiusiems buvusiems mokiniams.

Karolina Matelionytė, IId.