Gimnazinių darbų konferencija „Žinių skėtis“

2015-04-29

  Gimnazinių darbų pristatymas

Šešti metai gimnazijoje rašomi gimnaziniai darbai. Kiekvieną pavasarį mokiniai ir mokytojai renkasi į gimnazinių darbų konferenciją „Žinių skėtis“. Šiais mokslo metais per 70 gimnazistų parašė (sukūrė) per 40 gimnazinių darbų. Jiems vadovavo 22 mokytojai.

Balandžio 29 d. buvo skirta nepamokinei ugdomajai veiklai. Gimnazistai pristatė savo darbus humanitarinių ir realinių mokslų sekcijose. Jų darbą apibendrino klubo „Mes“ jaunieji tyrėjai, turintys ne vienerių metų patirtį.

Gimnazinis darbas – įžanga į mokslo pasaulį.

Mokiniai, kurie 2014-2015 m. m. parašė gimnazinius darbus, ir mokytojai, kurie juos konsultavo

Eil.

Nr.

Konsultavusio mokytojo vardas ir pavardė

Mokinio vardas ir pavardė, klasė

Tema(os)

         1.         

Alma Šeputienė

Gerda Kalakauskaitė (II e),

Rugilė Griščiūtė (II e)

Seinų krašto dainos

         2.         

Audronė Ganusauskienė, etnomuzikologė Diana Martinaitienė

Damilė Martinaitytė (III a)

Moteriško ir vyriško mąstymo modelių raiška lietuvių liaudies dainose

         3.         

Diana Žukauskienė, Rita Margevičienė

Gabrielė Petrošiūtė (II e),

Vaiva Adomavičiūtė (II e)

Merkelis Račkauskas ir Juliaus Janonio gimnazija

         4.         

Laimutė Samulionienė

Laurynas Milašauskas (IV b)

Baltų dievai šiuolaikiniame pasaulyje

         5.         

Daiva Staškevičiūtė

Bertina Dragūnaitė (II d), Kipras Šivickas (II d)

Borrowed Words in the English Language

         6.         

Birutė Virketienė

 

Greta Kazlauskaitė (II c)

Muilo gamyba

Agnė Jankauskaitė (III f), Karolina Kančauskaitė (II c)

Sūrelių rūgštingumo nustatymas

         7.         

Janina Eigirdienė

 

Bertina Dragūnaitė (II d),

Mantas Misiūnas (II d)

Aliejai. Rūšys. Savybės

 

         8.         

Gitana Kazimieraitienė

Ieva Kasparavičiūtė (II f), Konstantinas Mamonas (II f)

Unikalieji Lietuvos ir pasaulio ežerai

 

         9.         

Kristina Murauskienė

Kipras Čėsna (II d),

Mantas Misiūnas (II d),

Bertina Dragūnaitė (II d), Lukas Miežis (II d)

XX a. pradžios skonis: tarpukario modernizmas Šiauliuose

       10.         

Skirmantė Ulvidienė

Gabrielė Sinušaitė (III e)

Algirdo Brazausko ir Valdo Adamkaus užsienio politika atkūrus Lietuvos valstybingumą

       11.         

Rasa Slonskienė

Kornelija Gelūnaitė (III a)

Įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas

       12.         

Daiva Riukienė,

Vilma Rekešienė

Lukas Martišius (III e)

AMIDA – KUJI

Džiugas Mažulis (III c),

Margiris Burakauskas (III a)

Loterijos: turtas ar apgavystės

    13.        

Valentina Rakužienė

Kamilė Macytė (III f),

Domantas Gružas (II a)

Nuodingų medžiagų koncentracijos kaulavaisių augalų konservuose tyrimas

Kotryna Gečaitė (III d),

Lukas Elenbergas (II b)

Elektros energijos gaminimas iš buitinių atliekų ir išorės veiksnių įtaka pagamintos energijos kiekiui

Simonas Pranys (IV e)

Pijus Žagrakalys (IV e)

ŽD virpesių įtaka dygimui ir augalo vegetacijai

Ligija Andrijauskaitė (IV e)

Karolis Šikšnys (IV e)

Žemo ir aukšto dažnio akustinių bangų poveikis mikomicetų struktūrai ir mikotoksinams

Ieva Janiškevičiūtė (IIId)

Julius Alešiūnas (III d)

Skirtingo bangų ilgio šviesos įtaka augalų augimui

Greta Patkauskaitė (III f)

Kaštoninių keršasparnių  (Cameraria ohridella) atbaidymas/naikinimas kvapniąja pelargonija (Pelargonium odoratissimum)

Juozas Matas Pažėra (IV a)

Agnė Romeikaitė (IV f)

Magnetinio lauko įtaka kalcio karbonato polimorfiniams mineralams vandenyje

Mantas Misiūnas (II d)

Kaštoninių keršasparnių gyvybingumo tyrimas

Margiris Burakauskas (III a), Dovydas Linkevičius (II e)

Skirtingų rūšių biokuro pelenų cheminės sudėties analizė ir taikymo galimybių tyrimas

Miglė Markevičiūtė (III d),

Gabrielė Meškūnaitė (III d)

Elektrolizės proceso aktyvinimo būdai

       14.         

Inga Valaitienė,

Rita Margevičienė

 

Patricija Mendelytė (I b),

Deimantė Urbelytė (I d)

Gimnazijos muzikinė veikla (1920-1980 m.) istorinių faktų kontekste

 

       15.         

Irena Šaulytė

 

Laura Kondratavičiūtė (III a)

Išorės veiksnių įtaka fotosintezės procesui

       16.         

Aurelija Šmitienė

Lukas Karpenka (IV e),

Monika Abraitytė (IV f)

Mokinių mokomųjų bendrovių veikla

       17.         

Danutė Aleksonienė

 

Kornelija Jocaitė (II a),

Agnius Vazgys (II a)

Akvariumas – dirbtinė ekosistema

Eglė Gasparaitytė (II a), Andželika Šlegerytė (II a )

Gvazdikinis serentis J.Janonio gimnazijos želdiniuose

Justina Kapilovaitė (II b)

Gyvūnų fosilijų radimvietės Lietuvoje

Karolis Kmitas (I d),

Gustas Jurgelionis (I d)

Trąšų įtaka gvazdikinio serenčio fotosintezės greičiui

       18.         

Ingrida Budraitienė

 

Ieva Formaniukaitė (IV e),

Rūta Stankutė (IV f),

Vaiva Adomavičiūtė (II e),

Goda Kančelskytė (IV e)

„Elephas maximus indicus“

„Amžių sandūroje“

„Pro vandenį juodą auksumo dangus“

„Drugelis“

       19.         

Daiva Leliukienė

 

Rūta Sruogytė (II c),

Beata Gedvigaitė (III d)

„Tamsos gėlės“

„Paukščiai“

       20.         

Rasa Dabregaitė

 

Aušrinė Atkočaitytė (II f), Adomas Šimkus (II d)

Polifenolių koncentracijos  paprastosiose spanguolėse, Vaccinium oxycoccus ir stambiauogėse spanguolėse, Vaccinium macrocarpon  palyginimas 

Karolina Šimkutė (II d)

Aplinkos veiksnių poveikis kasos fermentų aktyvumui

Simona Kiškytė (II c),

Bertina Dragūnaitė (II d)

Optimalių sąlygų vitamino C išsaugojimui  paprastosios spanguolės, Vaccinium oxycoccus, paprastojo erškėčio, Rosa canina ir šilauogės, Vaccinium sp. vaisiuose nustatymas

Karolis Gairionis (II f),

Gabija Vaicekauskaitė (I c)

Spygliuočių kutikulės išsivystymo priklausomybė nuo oro taršos


Ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė